Rekonstrukce staveb

Rekonstrukce rodinných domů, objektů bytové, občanské a administrativní výstavby včetně památkově chráněných staveb.

Rekonstrukce stavby: Venkovské stavení Radčice


Cílem prováděných stavebních úprav byla záchrana dochovaných historických prvků především v přední dřevěné části objektu, zachování typu domu v jeho dispozici a velikostech a dále zkvalitnění bydlení v historické stavbě.

Objekt se nachází v památkové zóně obce Radčice. Část směrem k ulici byla původní dřevěná stavba, na ní navazuje podélné stavení, dříve chlévy a příslušenství.

 • Projekt: 2007
 • Dokončeno: 2010

Galerie


Rekonstrukce stavby: Zemědělská usedlost Plzeň - Černice


Cílem rekonstrukce bylo opravit jednu z významných staveb venkovské architektury při respektování stavebně historické hodnoty a zároveň zajistit majitelům bydlení odpovídající dnešním požadavkům a potřebám.

Jedná se o celkovou rekonstrukci původní zemědělské usedlosti, která se nachází v severozápadním koutě návsi v Plzni Černicích. Stavba je nemovitá kulturní památka.

 • Projekt: 2007
 • Dokončeno: 2011

Galerie


Rekonstrukce stavby: Bytový dům Plzeň - Skretova ul.


Rekonstrukce bytového domu a vestavba do krovu.

Jedná se bytový dům, který je součástí uliční městské zástavby. Je se čtyřmi nadzemními podlažími, je podsklepený, se sedlovou střechou, projekt řeší celkovou rekonstrukci objektu.

Před zahájením projektových prací byl stávající krov včetně přístupných částí stropních trámů posouzen z hlediska biotického napadení. V dřevěných částech bylo prokázáno působení dřevokazných hub včetně dřevomorky, proto došlo k výrazným zásahům do stropní konstrukce nad 4.NP a k realizaci nové krovové konstrukce, která umožnila vestavbu 4 mezonetových bytů.

 • Projekt: 2008
 • Dokončeno: 2012

Galerie


Další vybrané realizované projekty


 • Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ - Cerhovice (12/2003), spolupráce ing. Lenka Jungová
 • Rekonstrukce ZŠ – Hrádek u Rokycan (12/2002), spolupráce ing. Lenka Jungová
 • Rekonstrukce ZŠ – Zbiroh (12/2002), spolupráce ing. Lenka Jungová
 • Rekonstrukce nádraží – Železná Ruda (01/2003), spolupráce ing. Lenka Jungová
 • Rekonstrukce vodárny – Špičák (01/2003), spolupráce ing. Lenka Jungová
 • Celková rekonstrukce penzionu Habr – Železná Ruda, spolupráce ing. Lenka Jungová

Ing. Arch. Marie Slámová

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT – ČKA 02 907

Projekční činností ve výstavbě se zabývám již bezmála 30 let. Od roku 1998 se plně věnuji samostatné projekční činnosti.

Stručný životopis


Vzdělání

 • Gymnázium Jihlava
 • 1976–1980
 • Vysoké učení technické Brno
 • Fakulta architektury, 1980–1985

Pracovní zkoušenosti

 • Stavoprojekt Jihlava
 • 1985–1987
 • Památkový ústav Plzeň
 • 1988–1993
 • Atelier Soukup Plzeň
 • 1994–1997

Kontakt

 • +420 602 182 998
 • slamova@stavebniprojekty.eu

První konzultace je zdarma.


Adresa kanceláře